Tel/Faks:+90 216 634 09 53 - +90 216 632 97 92

Kalite Politikamız

S T R A T E J İ  v e  P O L İ T İ K A

 

Servosan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

K A L İ T E  P O L İ T İ K A M I Z

 

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Proseslerinin Ana Unsurları:

·         Dokümante edilmiş proseslerimiz, ürün, hizmet ve süreçlerimizin kalite yönetimini ve sürekli iyileşmelerini sağlayacak şekilde tüm çalışanlarımız tarafından bilinmektedir.

·         Müşteri memnuniyetini olumsuz ve/veya olumlu yönde sevk  edecek başta  Kalite Yönetim Sistemi olmak üzere ayrıca tüm ürün/hizmetlerimizi üretme yeteneklerini etkileyebilecek riskler ve fırsatlar belirlenmekte, bunlara yönelik tedbir ve uygulamalar hayata geçirilmektedir.

·         Proseslerimizin etkinlikleri senede iki defa Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında ele alınmakta ve hedeflenen ile gelinen durum karşılaştırılarak analizler yapılmakta ve yeni hedefler saptanmaktadır. (PYKÖ Metodolojisi)

 Ürün Kalitesi:

·         Ürünümüz TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-20 Standartlarına uygunluk sağlamaktadır.

·         Kalite Yönetim ve İyileştirme süreçleri müşterilerimize hasarlı ürünün ulaşmasını Malzeme Giriş Kalite Kontrol, Ara Ürün Kalite Kontrol ve Son Kalite Kontrol süreçleri ile engellemektedir.

·         Müşterilerden gelen şikayet ve öneriler ve yine müşterilerden gelen servis talepleri için etkin ve hızlı çalışan bir kalite yönetimi anlayışımız mevcuttur.

 Politikanın Yayılımı:

·         Üst Yönetim tarafından belirlenen “vizyon”, “misyon”, “strateji ve politika” ve “kalite hedefleri” tüm firma çalışanlarına eğitimler ile duyurulmaktadır.

·         Belirlenen kalite hedeflerine ulaşılabilmesi için tüm gerçekleştirme proseslerinin başarı göstergeleri ilgili proses yöneticileri ile belirlenmiş olup, bu başarı göstergeleri proses performanslarının gözlemlenmesinde kullanılmaktadır.

 

O.EROL GÜRAKAR

GENEL MÜDÜR

01.07.2018